Sản phẩm

Dòng nước khoáng chanh Lemona chai 500ML

Giá: 150.000

Dòng sản phẩm nước khoáng Bình Lavie 19L

Giá: 55.000

Nước ion life kiềm 1.25L

Giá: 105.000

Nước Khoáng Đóng Bình Vĩnh Hảo 20L

Giá: 60.000

Nước khoáng Lavie bình 5L

Giá: 89.000

Nước khoáng Vĩnh Hảo chai 500ml

Giá: 85.000

Nước tinh khiết Aquafina đóng chai 5L

Giá: 84.000

Nước tinh khiết Bidrico 350ml

Giá: 85.000

Nước uống Aquafina đóng chai 1.5L

Giá: 92.000

Nước uống đóng bình Bidrico 20L

Giá: 28.000

Nước uống ion life thùng 450ml

Giá: 116.000

1 2

Các sản phẩm nước được cung cấp bởi Đại Bình An

Sản phẩm nước lọc Lavie, Aquafina, Vĩnh Hảo, Ion Life, Bidrico

Những sản phẩm nước suối Aquafina, Vĩnh Hảo, Bidrico, Ion Life và Lavie hiện đang có các loại từ chai nhỏ đến bình 19L và 20L